Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկա Հեռախոս. +374 10 27 84 64

Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

Մեր կլինիկայում անցկացվում է բժիշկ-ստոմատոլոգի փոքր և մեծ խորհրդատվություն:

Փոքր խորհրդատվությունը սահմանափակվում է մեկ այցելությամբ՝ 1-2 ժամերի ընթացքում: Այն ներառում է.

—  ատամների բուժմանը և դրանց վերականգնմանը վերաբերող հարցերի մանրամասն դիտարկում,
—  ընտրողական ռենտգենյան հետազոտության անցկացում,
—   ատամների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հետազոտություն,
—   համապատասխան հաշվարկի կատարում, բուժման պլանի կազմում և իրականացում:

Եթե Ձեզ մոտ բավականին հարցեր են կուտակվել և համակարգային բուժում է նախատեսվում, ապա հարկ է անցնել լրացուցիչ խորհրդատվություն:

Նման խորհրդատվության Խորհրդատվությունարդյունքում պարզ կդառնան Ձեր ատամներին վերաբերվող առկա խնդիրները, ընդ որում, պարզաբանումներ կստանաք ո՛չ միայն կարիեսի, այլև ատամների ու լնդերի առկա այլ հիվանդությունների բուժման վերաբերյալ:

Բժշկից սպառիչ պատասխաններ ստանալուց հետո հարցեր չեն մնա: Մեր խորհրդատվությունը կհետաքրքրի նաև նրանց, ովքեր ցանկանում են առողջ ատամներ ունենալ ավելի վաղ անցակացված անհաջող բուժումից հետո:

Մեծ խորհրդատվությունը բաղկացած է բժշկի հետ առաջնային և կրկնակի խորհրդատվություններից:

Առաջնային խորհրդատվությունը ներառում է.

—  հետռենտգենոգրաֆիկ հետազոտություն, այդ թվում՝ ինտերպրոքսիմալ նկարներ, ատամների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զննում,
—  ախտորոշման արդյունքների ստացում, ատամնածնոտային համակարգի վիճակի նախնական հետազոտություն: