Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկա Հեռախոս. +374 10 27 84 64

Ցավազրկումը ստոմատոլոգիայում

Ցավազրկումը ստոմատոլոգիայումՑավազրկումը ստոմատոլոգիայում

Շատերը, հավանաբար, չեն էլ հիշում այն ժամանակները, երբ մարդը վախենում էր գնալ ստոմատոլոգի մոտ միայն այն պատճառով, որ վախենում էր ցավից: Արդեն անցել են այն ժամանակները, երբ ստոմատոլոգն ատամը հեռացնում կամ լիցք էր կատարում (պլոմբ) առանց անզգայացման: Չնայած կան մարդիկ, ովքեր ՙհերոսաբար՚ հայտարարում են բժշկին, թե ոչ մի անզգայացում էլ իրենց պետք չէ, այնուամենայնիվ, շատերը վախենում են ոչ թե ինքնին բուժումից, այլ նաև անզգայացման պրոցեսից: 

Այսօր արդեն ստոմատոլոգիայում անզգայացումը (ցավազրկումը) միջոցների մի ողջ զինանոց ունի: Ամենագլխավոր փոփոխությունը, հավանաբար, այս ոլորտում նոր սարքավորումներն են: Հիշեք, թե ինչ ձայնով էր աշխատում ստոմատոլոգի բոր-մեքենան, որը լսելի էր նույնիսկ պոլիկլինիկայի միջանցքներում: Այժմ դրանց փոխարինելու են եկել ժամանակակից լազերային սարքավորումները, որոնք աշխատում են անաղմուկ և հնարավորություն են տալիս առանց ցավի մշակել ատամի կարիեսային խոռոչը:

Ավելին, այժմ ցավազրկվում է ոչ միայն «ատամը տաշելու» պրոցեսը, այլ նաև անզգայացման պրոցեսը: Այն հատվածում, որտեղ պետք է ներարկում կատարվի, հատուկ գելով շփում է կատարվում, որը «սառեցնում» է լինդը և դեղամիջոցի ներարկումը լիովին առանց ցավի է կատարվում:

Եվ այսպես, ստոմատոլոգիայում անզգայացման տեսակներն են